De kernpunten van ieders Belang

Voor Nieuwegein met Nieuwegein

Nieuwegeiners zorgen voor elkaar. Familie en vrienden helpen elkaar. Dat hebben we de afgelopen jaren tijdens de Corona lockdowns goed kunnen ervaren, de burenhulp nam een grote vlucht
Lees verder

Oplossen van het woningtekort

Iedereen weet dat het woningtekort een groot probleem is in heel Nederland. Daarom is het belangrijk om te kijken waar er mogelijk gebouwd kan worden. Ook is het belangrijk dat de sociale huurwoningen niet door de woningcorporaties worden verkocht als deze leegkomen…
Lees verder

Leefbaarheid

Niet aanbod- maar vraaggericht hulp en zorg organiseren De gemeente Nieuwegein is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, woningaanpassing e.d.)
Lees verder

Onderwijs 

ieders Belang wil dat scholen rapporteren over verbetering van de resultaten per school van het bereiken van de streefniveaus taal en rekenen aan het einde van het de schoolloopbaan van de leerlingen.
Lees verder

Milieu en mobiliteit 

ieders Belang wil extra inzet op haalbare en betaalbare energie besparingen.
Lees verder

Voelt u zich betrokken bij het welzijn van Nieuwegein?