Milieu en mobiliteit

ieders Belang wil realiteitszin in klimaatambities, niet tegen elke prijs!

ieders Belang wil extra inzet op haalbare en betaalbare energie besparingen.

De meest kostenefficiënte investering is investeren in isolatie. Dit geeft gelijk een lager verbruik en een lagere energierekening. Nieuwegein moet dit stimuleren bij particulieren en opleggen bij woningcorporaties. 

ieders Belang wil af van de dwang en drang. Niet verplicht van het gas af en niet verplicht aan de stadsverwarming

Het huidige college wil de komende 8 jaar zo’n 18.000 Nieuwegeinse huishoudens dwingen om van het gas af te gaan. Dit zal tevens gepaard gaan met de overstap naar stadsverwarming. Woningen en installaties moeten worden omgebouwd, woningen moeten worden voorzien van isolatie pakketten. Om dit te realiseren dienen al gauw meerdere tienduizenden euro’s per woning te worden geïnvesteerd om de woningen geschikt te maken. Daarnaast is de vraag wat de overstap oplevert. 

ieders belang is van mening dat Nieuwegein de Nieuwegeiners niet moet dwingen om van het gas af te gaan en al helemaal niet de overstap te maken naar stadsverwarming. Naast het alternatief van elektrisch of een elektrische warmtepomp is het nog even wachten tot betaalbare CO2 neutrale waterstofgas een beter alternatief kan zijn. 

Experts hebben ons aangegeven dat de gasleidingen prima geschikt te maken zijn voor waterstof en dat de transitie van aardgas naar waterstof op termijn gepaard gaat met veel lagere investeringen en tarieven Grote energieleveranciers zijn reeds bezig met het uittekenen van de plannen

ieders Belang wil keuzevrijheid, daarom is het afkoppelen van het gasnet en het opruimen van de gasleidingen niet aan de orde.

ieders Belang wil graag energie opwekken, maar geen windmolens in Nieuwegein

Windmolens wekken in verstedelijkte gebieden zoals Nieuwegein meer nadelen op dan voordelen. Windmolens zorgen voor slagschaduw, geluidsoverlast, horizon vervuiling, waardedaling van woningen en gezondheidsklachten van omwonenden. De vleugels van windmolens kun je niet recyclen, hebben maar een levensduur van 10 jaar, dus zijn niet duurzaam. Die nadelen wegen niet op tegen het feit dat windmolens elektriciteit opwekken. 

ieders belang wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft

ieders Belang vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven in de bijdrage aan duurzaamheid. Denk daarbij aan meer zonnepanelen op gemeentedaken, alle straatlantaarns vóór 2026 voorzien van ledlampen en minder energie verbruiken in gemeentegebouwen. Het is niet uit te leggen aan de Nieuwegeiners dat er verwacht wordt dat zij verduurzamen terwijl de gemeente zelf achterblijft.

ieders Belang wil dat de WHO-normen als standaard voor geluidshinder worden aangehouden bij nieuwbouwontwikkelingen

Nieuwegein zal gaan werken met gedifferentieerde geluidsnormen bij nieuwbouwprojecten. De standaard is de WHO-norm voor gewone werken. Voor funderings- en bijzondere werken zal een gemeentelijke norm gelden.  

ieders Belang  wil verbetering van de doorstroming op de AC Verhoefweg

ieders Belang wil dat het voor auto’s aantrekkelijk is om gebruik te maken van de AC Verhoefweg door Nieuwegein, denk hierbij aan een ‘groene golf’, hiervoor is verbetering van de doorstroming voorwaardelijk, daarmee moet haast gemaakt worden. Dit geldt ook voor de s’Gravenhoutseweg. Het is daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling om meer sluipverkeer vanaf de autosnelwegen aan te trekken.

ieders Belang wil veiligheid in en rondom de tram

ieders Belang wil dat de bewoners eindelijk veilig kunnen oversteken over de trambanen in Nieuwegein. Er gebeuren te vaak ongelukken en soms met dodelijke slachtoffers Daar moet met spoed iets aan gedaan worden. Denk hierbij aan slagbomen. Wij realiseren ons dat wij hier als gemeente niet over gaan, maar we kunnen wel druk uitoefenen op de provincie.

ieders Belang wil dat bewoners gratis kunnen parkeren voor de deur, waar het kan

Parkeerplaatsen in de wijken zijn bedoeld voor de bewoners, niet voor forenzen. In betaald parkeergebieden met voldoende parkeerplekken krijgen bewoners één gratis parkeervergunning per huis en 50% korting op bezoekers parkeren voor 100 uur per kwartaal. Een tweede parkeervergunning en straat-parkeren worden duurder. 

ieders Belang kiest voor minder straatparkeerplaatsen in het stadscentrum 

Windmolens wekken in verstedelijkte gebieden zoals Nieuwegein meer nadelen op dan voordelen. Windmolens zorgen voor slagschaduw, geluidsoverlast, horizon vervuiling, waardedaling van woningen en gezondheidsklachten van omwonenden. De vleugels van windmolens kun je niet recyclen, hebben maar een levensduur van 10 jaar, dus zijn niet duurzaam. Die nadelen wegen niet op tegen het feit dat windmolens elektriciteit opwekken.

ieders Belang wil belemmeringen weghalen 

ieders belang wil dat de gemeente samen met gehandicapten- en ouderenorganisaties een uitvoeringsplan maakt om belemmeringen en obstakels op wegen, stoepen, bus- en tramhaltes en oversteekvoorzieningen voor rollator-, rolstoel- en scootmobiel-gebruikers in kaart te brengen en de quick-wins binnen twee jaar aan te pakken.