Onderwijs

ieders Belang wil dat scholen rapporteren over verbetering van de resultaten per school van het bereiken van de streefniveaus taal en rekenen aan het einde van het de schoolloopbaan van de leerlingen. 

Zolang de gemeente met geld bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs, mogen scholen ook aangesproken worden op resultaten.  

ieders Belang is voor voortzetting van het beleid om kinderen in achterstandssituaties ‘bij te trekken’. 

Alle kinderen moeten samen spelen, sporten en kennismaken met cultuur, media en digitalisering. De gemeente moet hierbij wel regisseren. Onderwijs, sportverenigingen, cultuurinitiatieven en de bibliotheek moeten aan tafel om hun bijdrage te leveren. 

ieders Belang wil huiswerkbegeleiding van achterstandsleerlingen, in plaats van geld voor de voorschoolse opvang.

ieders Belang gaat voor individuele begeleiding van achterstandsleerlingen, extra inzet op de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen. De zomerscholen moeten blijven.