Het wordt tijd dat de gemeente beter naar haar inwoners gaat luisteren!

ieders Belang is een lokale politieke partij die opkomt voor de belangen van de inwoners en de stad Nieuwegein.

De gemeente, het stadsbestuur en de politiek zijn er om ervoor te zorgen dat de mensen ongeacht hun situatie gesteund worden om op een plezierige en veilige wijze in Nieuwegein te kunnen wonen, werken en zich op een gezonde wijze verder te ontwikkelen. ieders Belang is een lokale partij met stevige wortels in de samenleving van Nieuwegein. Wij zijn een lokale partij die wil doen wat goed is voor de inwoners en wij staan voor een sterke zelfstandige gemeente. We houden van korte lijnen en duidelijke taal. Een luisterend oor, daadkrachtig besturen op basis van goed doordacht beleid. We willen een leefbare en bloeiende economie, en een vitaal sociaal leven met ruimte voor initiatief. Een veilige omgeving en voldoende aandacht voor alle doelgroepen in de samenleving. Ieders Belang heeft de eigen verantwoordelijkheid van mensen hoog in het vaandel, maar staat ook klaar voor degenen die het zelf (even) niet kunnen. Dit geldt voor iedereen, ongeacht op welke partij men stemt. ieders Belang zoekt altijd zelf contact met inwoners die ergens mee zitten en we luisteren goed naar de wensen en behoefte om iets te verbeteren. Zo hebben veel Nieuwegeiners ons leren kennen en dat zullen wij de komende vier jaar blijven doen: wie bij ieders Belang aanklopt weet dat we er alles aan doen om te helpen. Dat dit geen loze woorden zijn, blijkt wel uit wat we in de afgelopen vier jaar voor onze inwoners hebben gedaan.

Wij hebben gezorgd voor:

  • Dat de Nieuwegeinse vrachtwagenchauffeurs een eigen vrachtwagenparkeerplaats hebben gekregen.
  • Het indienen van de dierenwelzijnsnota. De wethouder had beloofd dat ze er mee zou komen, maar na maanden uitstel hebben wij de nota zelf geschreven.
  • Wij vinden, dat de gemeente haar bijzondere historische vondsten tentoon moeten stellen en niet weg moeten geven.
  • Dat de kop van de tram 5023 bewaard is gebleven. Anders was er weer een stukje historie verdwenen.
  • Dat de tramhalte Merwestein behouden is.
  • Dat er eindelijk de sloten aan de lange laan zijn gebaggerd en schoongemaakt.
  • Het schrijven van 50 art. 42 brieven, waardoor het college attent werd gemaakt op de dingen die er speelden bij U als inwoners.
  • Een extra vergadering te laten beleggen om ons meer duidelijkheid te geven als het gaat om de warmtebuffer.
  • Dat het college het voorstel over warmteboringen opnieuw moest aanbieden aan de gemeenteraad met hierin de gevolgen, de verantwoordelijkheden en de criteria, zodat de gevolgen voor de inwoners gedekt zijn. Dit overigens wel met meerdere partijen.

Ons bestuur

Peter-Paul Verbeek
P. P. Verbeek

Secretaris

D. van Putten

Voorzitter

Anil Mangal
A. Mangal

Penningmeester

Voelt u zich betrokken bij het welzijn van Nieuwegein?