Woningtekort

Iedereen weet dat het woningtekort een groot probleem is in heel Nederland. Daarom is het belangrijk om te kijken waar er mogelijk gebouwd kan worden. Ook is het belangrijk dat de sociale huurwoningen niet door de woningcorporaties worden verkocht als deze leegkomen. Want als deze verkocht worden willen wij niet dat deze woningen in het bezit komen van huisjesmelkers.

We willen dat er een betere doorstroom komt voor mensen die in eengezinswoningen wonen en die kleiner willen wonen moeten geholpen worden met de verhuizing. Verhuizen op maat noemen we dat.

Wij willen graag dat er een pilot komt voor het plaatsen van Tiny housers.  Hiermee kunnen we de starters helpen zodat ze ook zelfstandig kunnen wonen.

Wel moeten we paal en perken stellen aan scheef wonen en zorgen dat beleggers van huizen die ze vervolgens opknappen om ze daarna tegen torenhoge prijzen verhuren. We hebben wel een begin hiermee gemaakt, maar dit is wat ons betreft niet genoeg.

Als we kijken naar het splitsen van woningen is dit hetzelfde verhaal. En als hier niet tegen wordt opgetreden komen er steeds minder woningen beschikbaar voor onze Nieuwegeinse inwoners.

Bouwen waar het kan met behoud van de natuur en het milieu. 

Het bouwen van de 3000 woningen die een pas op de plaats hebben moeten maken vanwege een onderzoek welke woningen er behoefte is in Nieuwegein moet samen met onze inwoners plaats vinden zodat er doelgericht gebouwd gaat worden en niet alleen voor de rijken. Wij vinden de middenklasse en starters net zo belangrijk.